Travel Miles

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG VỀ ĐỔI TRAVEL MILES TRÊN WEBSITE VPBANK TRAVEL MILES DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA VPBANK

Bản Điều kiện giao dịch chung về đổi Travel Miles trên Website VPBank Travel Miles dành cho Khách hàng cá nhân của VPBank này được áp dụng đối với Khách hàng cá nhân là (i) Chủ thẻ chính thẻ Tín dụng VPBank Travel và/hoặc Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Travel do VPBank phát hành; và (ii) Khách hàng được tham gia (các) Chương trình tặng Travel Miles và đổi quà của VPBank. Bằng việc đăng ký mở Tài khoản Travel Miles trên Website VPBank Travel Miles với tên miền là vptravelmiles.com.vn, Khách hàng đồng ý tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện sau đây của VPBank.

 1. Trang web: Là trang web với tên miền www.vptravelmiles.com.vn được xây dựng, quản lý và sở hữu bởi Công ty ICC Loyalty.
 2. Khách hàng: Là (i) Chủ thẻ chính thẻ Tín dụng VPBank Travel và/hoặc Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Travel do VPBank phát hành; và (ii) Khách hàng được tham gia (các) Chương trình tặng Travel Miles và đổi quà của VPBank.
 3. Travel Miles: Là điểm tích luỹ được VPBank ghi nhận cho Khách hàng theo từng chương trình khuyến mại do VPBank triển khai dành cho Khách hàng thực hiện giao dịch chi tiêu bằng Thẻ tín dụng VPBank Travel và/hoặc Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Travel, Khách hàng khác được VPBank tặng Travel Miles theo quy định của VPBank trong từng thời kỳ; Khách hàng thực hiện đổi Travel Miles thành quà tặng trên Trang web.
 4. Tài kho?n: Là Tài khoản Travel Miles được Khách hàng đăng ký mở trên Trang web. Việc sử dụng Tài khoản Travel Miles được thực hiện thông qua tên đăng nhập và mật khẩu mà Khách hàng đã đăng ký trên Trang web.
 5. ICC Loyalty: Là Đơn vị sở hữu, quản lý Trang web, đồng thời là bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ để VPBank tặng cho Khách hàng trên cơ sở đổi Travel Miles.
 6. Đặt chỗ: Là việc Khách hàng thực hiện lựa chọn loại vé máy bay, phòng khách sạn trên Trang web khi thực hiện việc đổi Travel Miles theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này.
 7. Điều kiện giao dịch chung về đổi Travel Miles trên Website VPBank Travel Miles dành cho Khách hàng cá nhân của VPBank (sau đây gọi chung là “Điều kiện giao dịch chung”): Là những điều khoản ổn định do VPBank công bố từng thời kỳ để áp dụng chung đối với Khách hàng. Điều kiện giao dịch chung được VPBank phối hợp với ICC Loyalty để niêm yết công khai trên Trang web và/hoặc website chính thức của VPBank. Nếu Khách hàng đăng ký mở Tài khoản thì được coi là đồng thời chấp nhận các điều khoản tại Điều kiện giao dịch chung này.
 1. Để hỗ trợ việc đổi Travel Miles, Khách hàng được đăng ký mở Tài khoản trên Trang web theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này. Việc mở, sử dụng, đóng Tài khoản trên Trang web phải đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn và quy định của ICC Loyalty từng thời kỳ.
 2. Khi có Travel Miles trên Tài khoản, Khách hàng được phép đổi số Travel Miles này thành quà là vé máy bay, dịch vụ khách sạn thuộc danh sách quà tặng có trên Trang web. Trường hợp số Travel Miles trên Tài khoản không đủ để đổi sang quà mà Khách hàng lựa chọn, Khách hàng được thanh toán số tiền còn thiếu (sau khi trừ số tiền được quy đổi từ Travel Miles tích lũy) cho ICC Loyalty để được sử dụng dịch vụ yêu cầu nếu ICC Loyalty cho phép thực hiện hoạt động thanh toán nêu trên. Trong trường hợp này, VPBank chỉ đóng vai trò là Đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ cho Khách hàng; giao dịch thanh toán giữa Khách hàng và ICC Loyalty thực hiện theo thỏa thuận giữa Khách hàng và ICC Loyalty.
 3. Travel Miles được dùng để đổi quà trên Trang web khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của VPBank từng thời kỳ (thời hạn sử dụng Travel Miles, số Travel Miles cần đổi,…). Số lượng Travel Miles được Khách hàng đổi sang quà tặng đã bao gồm các loại thuế theo quy định của Pháp luật Việt Nam về thuế và phí khi thực hiện việc đổi quà. Khách hàng có trách nhiệm xác định số lượng Travel Miles cần đổi và số tiền phải thanh toán bằng thẻ tín dụng (nếu có) và các điều khoản liên quan khi email xác nhận về quà tặng/dịch vụ được gửi đến Khách hàng. Khách hàng có thể hủy bỏ Đặt chỗ với điều kiện việc hủy bỏ đó phải được thực hiện trước khi Khách hàng thực hiện thao tác xác nhận đặt chỗ cuối cùng trên Trang web.
 4. Sau khi hoàn tất việc đổi quà, Khách hàng sẽ nhận được xác nhận đặt vé/phòng khách sạn qua email và/hoặc số điện thoại đã đăng ký. Quà đã được đổi thành công trên Trang web không được phép hủy hoặc hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.
 5. Khách hàng có thể kiểm tra Travel Miles khả dụng và tra cứu lịch sử đổi Travel Miles trên Trang web theo quy định của VPBank từng thời kỳ.
 6. Bằng việc Đặt chỗ qua Trang web khi thực hiện việc đổi quà, Khách hàng chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan, bao gồm cả các chính sách liên quan đến hủy bỏ và/hoặc vắng mặt, hoặc đối với các yêu cầu cụ thể mà Khách hàng có thể đưa ra cho nhà cung cấp. VPBank không chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ mà Khách hàng thực hiện đổi bằng Travel Miles; chất lượng của hàng hóa, dịch vụ thực hiện theo quy định, thông báo của nhà cung cấp, theo đó Khách hàng cần đọc kỹ các điều khoản và điều kiện về sử dụng hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp một cách cẩn thận trước khi đổi Travel Miles.
 7. Các quy định khác liên quan đến việc đổi Travel Miles thành quà tặng thực hiện theo quy định của VPBank từng thời kỳ.
 1. Quyền của Khách hàng:
  1. Được thực hiện đổi quà trên Trang web theo Điều kiện giao dịch chung này và quy định của VPBank từng thời kỳ.
  2. Được đề nghị tra soát đối với các giao dịch đã thực hiện theo quy định của VPBank.
  3. Các quyền khác theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này và quy định của VPBank từng thời kỳ.
 2. Nghĩa vụ của Khách hàng:
  1. Duy trì bảo mật các thông tin nhận dạng Khách hàng khi sử dụng Trang web (tên đăng nhập, mật khẩu, thông tin bí mật khác liên quan đến Tài khoản và Thẻ,…của Khách hàng).
  2. Chịu trách nhiệm (bao gồm các thiệt hại phát sinh) về việc sử dụng Tài khoản (bao gồm cả việc vì lý do nào đó mà Tài khoản được sử dụng bởi người khác và/hoặc sử dụng trái phép,…).
  3. Thông báo cho VPBank ngay lập tức khi Khách hàng biết có việc sử dụng trái phép Tài khoản của mình để VPBank hỗ trợ thông báo cho ICC Loyalty tạm khóa, đóng Tài khoản theo yêu cầu của Khách hàng theo quy định của VPBank. Khách hàng có thể thông báo cho VPBank khi phát sinh sự kiện nêu trên thông qua một số phương thức: Qua tổng đài VPBank 1900545415, gửi Email tới chamsockhachhang@vpbank.com.vn hoặc liên hệ với CN/PGD VPBank hoặc phương thức khác do VPBank triển khai từng thời kỳ.
  4. Tên Khách hàng và mật khẩu để sử dụng Tài khoản phải được sử dụng bởi chính Khách hàng và không được chuyển giao, cầm cố, thế chấp,… cho tổ chức, cá nhân khác.
  5. Khi có phát sinh sai lệch về Travel Miles sau khi thực hiện đổi Travel Miles trên Trang web, Khách hàng liên hệ VPBank trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày đổi quà trên Trang web thông qua hình thức tiếp nhận như nêu tại Điểm c Khoản này.
  6. Bằng việc đăng ký Tài khoản, Khách hàng đồng ý cho VPBank được sử dụng các thông tin cá nhân, thông tin về các khoản tín dụng, thông tin về tài khoản, giao dịch của Khách hàng tại VPBank bao gồm cả các thông tin từ các văn bản, các tài liệu do Khách hàng cung cấp; các hợp đồng, văn bản ký giữa Khách hàng và VPBank; các thông tin, giao dịch được Khách hàng thực hiện trên Trang web để cung cấp cho các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng và/hoặc đánh giá tín nhiệm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, hoặc cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật hoặc cung cấp cho các đối tác liên quan trong việc hợp tác với VPBank để phát triển, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, quà tặng của VPBank; cung cấp cho ICC Loyalty hoặc để bảo vệ thông tin, an toàn tài sản cho Khách hàng.
  7. Không làm gián đoạn hoặc cố gắng làm gián đoạn hoạt động của Trang web bằng bất kỳ cách nào hoặc sử dụng Trang web theo cách có thể gây ảnh hưởng đến việc sử dụng Trang web của Khách hàng khác; Không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào và/hoặc theo bất kỳ cách nào không phù hợp với quy định tại Điều kiện giao dịch chung này; Không được sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, trưng bày, biểu diễn, tái tạo, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh từ Trang web hoặc chào bán bất kỳ thông tin nào có trên hoặc lấy từ Trang web,… trong mọi trường hợp.
  8. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này và quy định của VPBank từng thời kỳ.
 1. Quyền của VPBank:
  1. Được miễn trách nhiệm trong trường hợp (i) Tài khoản của Khách hàng bị lợi dụng (người khác sử dụng); (ii) Thẻ bị lợi dụng để đổi quà, thanh toán hàng hoá, dịch vụ trên Trang web; (iii) sự cố đường truyền, mạng kết nối khi Khách hàng sử dụng Trang web (như việc bị lây nhiễm vi-rút cho thiết bị máy tính hoặc thiết bị khác của Khách hàng do việc truy cập, sử dụng hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video hoặc âm thanh từ Trang web hoặc các trang web được liên kết,…). Khi phát sinh các trường hợp nêu trên, việc xử lý sẽ được thực hiện theo quy định của ICC Loyalty trên cơ sở đảm bảo an toàn cho Khách hàng và Trang web.
  2. Được sử dụng và cung cấp thông tin của Khách hàng theo quy định tại Điểm f Khoản 2 Mục III Điều kiện giao dịch chung này.
  3. VPBank không chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được cung cấp bởi nhà cung cấp. Trường hợp có khiếu nại, ý kiến liên quan đến hàng hóa, dịch vụ được đổi, Khách hàng cần gửi khiếu nại hoặc ý kiến liên quan này trục tiếp cho nhà cung cấp.
  4. Được quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều kiện giao dịch chung này vào bất cứ thời điểm nào tùy theo quyết định của VPBank.
  5. Các quyền khác theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này và quy định của VPBank từng thời kỳ.
 2. Nghĩa vụ của VPBank:
  1. Thực hiện phản hồi nội dung khiếu nại của Khách hàng trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.
  2. Thực hiện việc đổi Travel Miles theo đúng quy định tại Điều kiện giao dịch chung này và quy định của VPBank từng thời kỳ.
  3. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này và quy định của VPBank từng thời kỳ.

Điều kiện giao dịch chung này được điều chỉnh bởi luật pháp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều kiện giao dịch chung này sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 1. Điều kiện giao dịch chung này được lập bằng tiếng Việt.
 2. Nếu bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào hay bất kỳ phần nào hoặc khoản mục nào của Điều kiện giao dịch chung này bị tuyên bố là không có hiệu lực hay không thể cưỡng chế thi hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì những điều khoản hay điều kiện đó sẽ không làm vô hiệu các điều khoản và điều kiện, các phần hoặc các khoản mục khác của Điều kiện giao dịch chung này.
 3. Những nội dung nào chưa được quy định trong Điều kiện giao dịch chung này sẽ thực hiện theo các quy định của VPBank và các quy định của pháp luật có liên quan.
 1. Bằng việc đăng ký mở Tài khoản, Khách hàng xác nhận đã được VPBank cung cấp đầy đủ các thông tin về việc đổi Travel Miles.
 2. Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng các quy định tại Điều kiện giao dịch chung này, các quy định khác của VPBank liên quan đến việc đổi Travel Miles và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam có liên quan.
 3. Điều kiện giao dịch chung này được áp dụng cho tất cả Khách hàng thực hiện đổi Travel Miles trên Trang web.
Đang trong quá trình…....