Travel Miles

Hủy bỏ và hoàn tiền

Hoàn tiền

vptravelmiles.com.vn ("VPBank Travel Miles") sẽ cố gắng hết sức để tìm hiểu về các đối tác hàng không/khách sạn và các sản phẩm của họ, và cố gắng minh bạch và rõ ràng trong các điều kiện và điều khoản cụ thể liên quan đến sản phẩm. Tuy nhiên, khách hàng là người dùng cuối, hãy lựa chọn cẩn thận.

Chúng tôi không thể hoàn lại Travel Miles nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thể hỗ trợ để có kết quả thuận lợi nhất cho bạn. Vì vậy, trong trường hợp có bất kỳ vấn đề hoặc lo ngại nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể.

Hủy bỏ

Các sản phẩm đã mua/ đã đổi không thể được hủy bỏ.

Đang trong quá trình…....